Vejskilte

Vi ser vejskilte overalt i den danske trafik. Det skyldes i høj grad at brugen af skilte er en effektiv måde at dirigere trafikken på da de er synlige for mange trafikanter ad gangen. Skiltene er med til at sikre at alle der færdes i trafikken er opmærksomme på trafikkens udvikling længere fremme.

 

Når man taler færdselstavler / vejskilte skelner man bl.a. mellem advarselstavler vigepligtstavler forbudstavler og oplysningstavler. Disse færdselstavler har til formål at regulere trafikken og er alle vigtige hvis man stræber efter at opnå en sikker trafik. De fleste steder bruger man færdselstavler med symbol i stedet for tekst så folk fra andre lande let kan forstå meningen. Normalt opsættes færdselstavler i højre side af vejen men kan også opsættes over kørebanen eller i venstre side hvis de færdselsmæssige forhold kræver dette.

Vi råder over nogle af Danmarks nyeste og mest moderne maskiner til fremstilling af færdselstavler. Vi anvender kun søvandsbestandigt aluminium med grå bagside pålagt en godkendt folie fra Orafol. Du kan se mere om opstillingshøjde betydning og størrelse hvis du klikker her. Se vores monteringsvejledning her.

Skriv til os

55 55 22 22